0418 - 643 535

Plaats van bevallen

Tijdens uw zwangerschap bespreken wij met u waar en hoe u graag zou willen bevallen. Daar waar u zich het prettigst denkt te voelen is de meest geschikte plek om te kiezen voor de bevalling.

Wij begeleiden ook badbevallingen. Wel is een speciaal hiervoor bestemd bad noodzakelijk, wat gehuurd dient te worden.

Thuisbevalling

Wanneer zwangerschap en bevalling zonder problemen verlopen, mag de baby vanaf 37 weken thuis, veilig in uw vertrouwde omgeving, geboren worden. De dienstdoende verloskundige zal u tijdens uw bevalling begeleiden. Zij roept daarbij de assistentie in van een kraamverzorgster van de door u gekozen kraamzorg organisatie.

Poliklinische / verplaatste thuisbevalling
Als u ervoor kiest zonder medische indicatie in het ziekenhuis te willen bevallen, dan noemen we dit een poliklinische bevalling. Ook dan vindt de bevalling onder leiding van de dienstdoende verloskundige plaats in het ziekenhuis van uw keuze, met assistentie van een kraamverzorgster of verpleegkundige. In principe kunt u ongeveer twee uur na de geboorte van uw kind weer naar huis als de bevalling zonder complicaties is verlopen. Als dit midden in de nacht is, hebben wij liever dat u tot de ochtend in het ziekenhuis blijft. ‘s- Nachts komt er namelijk geen kraamverzorgster om u thuis de nodige instructies te geven. Kosten zijn voor eigen rekening, maar worden vaak vergoed als u aanvullend verzekering bent.

Wij kunnen zowel in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch als in het ziekenhuis in Gorinchem poliklinische bevallingen begeleiden.

Direct bellen - 24/7 bereikbaar