0418 - 643 535

Kraamverzorgster

De kraamverzorgster speelt een grote rol in het kraambed. Afhankelijk van de aangevraagde zorg, is zij 3 tot 8 uur per dag in huis.
De kraamverzorgster verzorgt de controles van moeder en kind, ze biedt hulp en voorlichting bij het voeden van de baby, ze geeft adviezen en voorlichting over de verzorging van uw baby en zij verzorgt huishoudelijke taken. Dit laatste is afhankelijk van het aantal gekozen/gekregen zorguren.
Bij problemen overlegt de kraamverzorgster altijd met de verloskundige, want die is eindverantwoordelijk. In de periodes dat de kraamverzorgster niet aanwezig is, kun u voor belangrijke vragen en adviezen ons 24 uur per dag bereiken.

Direct bellen - 24/7 bereikbaar