0418 - 643 535

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de verloskundige hulp van- of de bejegening door uw verloskundige, dan is het aan te raden eerst met uw verloskundige zelf daarover te praten.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV Klachtencommissie
– doet een uitspraak over de gegrondheid  van uw klacht
– kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
– behandelt uw klacht onafhankelijk
– hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
– heeft geheimhoudingsplicht
– doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het is altijd mogelijk uw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Adres van de KNOV Klachtencommissie, waar u ook het Klachtenreglement kunt opvragen:

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
T.a.v. de Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA  Utrecht
Tel. 030-2823100

Meer informatie over de klachtencommissie vindt u op de website van de KNOV http://www.knov.nl (kwaliteitszorg/klachtenbehandeling).

Direct bellen - 24/7 bereikbaar