0418 - 643 535

Voorlichtingsavonden

Borsvoedingscursus
De Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland heeft nog geen nieuwe data voor 2011 beschikbaar.
Vraag het kraambureau waar u ingeschreven staat of zij een cursus organiseren. De meeste kraambureaus organiseren deze cursussen.

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch
Voor zwangeren en hun partners die mogelijk willen bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt een paar keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst spreken een gynaecoloog en een verpleegkundige. Er is ruim de gelegenheid om hen vragen te stellen.
In april 2011 vindt de verhuizing plaats naar de nieuwbouwlocatie. Er komen kraamsuites. Een rondleiding in het nieuwe ziekenhuis is nog niet mogelijk.
Na april 2011 zijn er nog geen nieuwe data van voorlichtingsavonden bekend.

Omdat er nog zoveel staat te veranderen, wordt er verwezen naar de website www.jbz.nl/zwanger. Hierop staat steeds de laatste informatie.
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor deze informatie-avonden.
Vanwege het grote aantal mensen dat deze avonden bezoekt, worden er twee rondes gehouden. Via de website dient u aan te geven voor welke ronde u zich wilt aanmelden.

Ronde 1: 19.30-20.30 uur:
Presentatie van de gynaecoloog met aansluitend rondleiding op de verloskamer en informatiestand.

Ronde 2: 20.00 uur:
Rondleiding op de verloskamer en informatiestand, met van 20.45 uur tot 21.45 uur de presentatie door de gynaecoloog.

Bevallen in het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem
Deze informatieavond wordt vier keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze avond krijgt u uitleg van een gynaecoloog, verloskundige en gespecialeerd verpleegkundige hoe de bevalling in het ziekenhuis begeleid wordt.

Direct bellen - 24/7 bereikbaar