0418 - 643 535

Onderzoeksmogelijkheden

Prenatale screening
In Nederland kunt u er als zwangere voor kiezen om uw ongeboren kind te laten onderzoeken zonder dat hier een medische indicatie voor is. Dit wordt prenatale screening genoemd. Indien u dit wenst, zullen wij de prenatale screening met u en uw partner bespreken, om te kijken of u deze onderzoeken wel of niet wilt laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat u een gedegen keuze maakt. Bedenk ook altijd wat het voor u zal betekenen als er een afwijking wordt gevonden.

Er zijn twee verschillende onderzoeken mogelijk:

1. Combinatietest
Hiermee kunt u laten berekenen hoe groot uw kans is op een kindje met het Syndroom van Down. Deze test vindt plaats tussen de 11 en 14 weken zwangerschap en betreft een combinatie van uw leeftijd, bloedonderzoek en echoscopie, waarbij de nekplooi van de baby wordt gemeten. De combinatietest wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar, tenzij u 36 jaar of ouder bent of een medische indicatie hebt. Als u informatie over dit onderzoek wenst, zullen we u een brochure opsturen en dit tijdens de eerste controle met u bespreken.

2. Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) of 20 weken echo
Indien u wenst kunt u een SEO uit laten voeren, waarbij uw kindje van top tot teen nagekeken wordt. Met een SEO kunt u laten onderzoeken of uw kindje een open ruggetje heeft, een hartafwijking of een andere aangeboren ernstige lichamelijke aandoening. Deze echo is onderdeel van de basisverzekering en wordt dus voor iedereen vergoed. Ook over dit onderzoek kunnen we u mondeling meer informatie geven en in de vorm van een brochure.

Wilt u alvast meer informatie over bovenstaande onderzoeken, dan kunt u deze vinden via internet op:
 http://www.prenatalescreening.nl
– http://www.kiesbeter.nl (kies: gezond leven ->  bevolkingsonderzoek)
– http://www.rivm.nl / zwangerschapsscreening

Prenatale diagnostiek
Als u 36 jaar of ouder bent, of er is sprake van een medisch risico (bijvoorbeeld een aandoening in uw familie), dan komt u in aanmerking voor ander onderzoek waarmee kan worden vastgesteld of uw kindje een bepaalde aangeboren afwijking heeft. Het gaat dan om de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie of een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De keuze van het onderzoek hangt af van de termijn van uw zwangerschap en/of uw keuze voor wel of geen invasief onderzoek. We zullen dit tijdens de eerste afspraak met u bespreken. Voor meer informatie kunt u kijken op:
 http://www.zwangernu.nl
 http://www.erfelijkheid.nl

Direct bellen - 24/7 bereikbaar