0418 - 643 535

Wat u moet regelen

Kraamzorg
Kraamzorg is nodig tijdens de bevalling en in het kraambed. Om hiervan verzekerd te zijn, is het nodig om u tussen 12 en 16 weken zwangerschap al aan te melden bij het kraambureau van uw keuze. Over de kraamzorgbureau’s waar wij mee samenwerken krijgt u van ons tijdens de eerste controle informatie. U vindt ze ook op deze website onder het kopje kraamzorg organisaties.

In principe regelen de meeste zorgverzekeraars uw inschrijving bij het kraambureau van uw keuze. Neem zodoende eerst contact op met uw zorgverzekeraar telefonisch of via de website.

Verzekering
Het is belangrijk uw zorgverzekering goed geregeld te hebben en tijdig het verzekerde pakket te controleren. Geef eventuele wijzigingen in uw verzekering alsjeblieft tijdig door.

Erkenning
Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of als de ouders een geregistreerd partnerschap hebben, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van het kind. Het kind krijgt dan ook automatisch de achternaam van de moeder. Ongehuwde ouders kunnen ervoor kiezen om ook vast te leggen wie de vader is. We noemen dat erkennen. Erkenning schept een aantal rechten en plichten en biedt ook de mogelijkheid het kind de achternaam van de vader te geven. De vader kan het kind erkennen door het vaderschap te laten registreren bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar hij woont. De moeder moet dan wel schriftelijk toestemming geven dat hij het kind mag erkennen als zijn kind. Het is verstandig dit al in de zwangerschap te regelen als u dit wenst.

Let op: Voor het opmaken van een akte van erkenning is het noodzakelijk dat zowel de vader als de moeder aanwezig is.

In de akte van erkenning kunnen de ouders de achternaam van het kind kiezen. Indien geen keuze wordt gemaakt, krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Dit is alleen van toepassing op de geboorte van een eerste kind uit de relatie, alle overige kinderen die uit dezelfde relatie worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Indien de man en/of vrouw ooit in het buitenland heeft gewoond, neemt u dan contact op met afdeling Burgerzaken van uw gemeente in verband met eventuele te overleggen documenten uit het buitenland.

Een Nederlandse man, die samen met een niet-Nederlandse vrouw (waarmee hij niet is gehuwd) een kind krijgt, doet er verstandig aan het kind al voor de geboorte te erkennen. Het voordeel is dan dat het kind vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit verkrijgt. Dit is niet het geval indien het kind pas na de geboorte wordt erkend. Tevens kan het kind bij erkenning voor de geboorte direct de achternaam van de vader krijgen.

U hebt een geldig legitimatiebewijs van de erkenner en de aanstaande moeder nodig bij de erkenning.
Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.postbus51.nl (kies: familie, jeugd en gezin -> geboorte en adoptie).

Zwangerschapsverlof
Iedere zwangere werknemer heeft recht op 16 weken aaneengesloten zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het moment waarop uw zwangerschapsverlof ingaat, bepaalt u in principe zelf. U mag vanaf 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof, u moet in ieder geval 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum verlof opnemen. Uw bevallingsverlof duurt altijd minimaal 10 weken. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.postbus51.nl.  Zwangere zelfstandigen kunnen voor hun verlofperiode een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV. Zie: http://www.uwv.nl

Direct bellen - 24/7 bereikbaar